TDROO

Bomba en línia de circulació vertical TDROO.

 

Característiques:

  • Les bombes centrífugues de tipus TDROO són monoetapa i en línia, equipades amb un motor estàndard i un tancament mecànic. Comparant-la amb altres bombes d'estructura similar, no es veu gaire afectada per les impureses del líquid bombejat.

  • La bomba està dissenyada per ser treta per la part superior quan es desmunti. Es pot reparar sense afectar a les canonades.

  • La tanca mecànica per la TF,TX200 i les altres sèries superiors és cartutx. No cal desmuntar el motor quan es canviï la tanca mecànica.

Aplicacions:

  • El líquid bombejat ha de ser net, fi, no corrosiu, no inflamable i no explosiu i que no contingui cap partícula sòlida ni fibra que pugui danyar la bomba mecànicament o químicament.

  • Els requisits del líquid es troben a la taula 2. Si la viscositat o densitat del líquid és més gran del nivell màxim, les corbes de funcionament descendiran i s'incrementarà l'energia consumida.

  • Temperatura del líquid: -15ºC -110ºC

  • Pressió màxima model normal: PN 12 bars

  • Pressió màxima model especial: PN 16 bars.

Informació addicional: