Variadors de freqüència VSD1

Variadors de freqüència VSD1.

 

Característiques:

Controladors de bomba muntats sobre els motors de bombes centrífugues, monofàsiques o trifàsiques, fins a 14A per treballar a velocitat variable mitjançant un variador de freqüencia. L'alimentació eléctrica pot ser monofàsica o trifàsica (~3x230 /~3x400 Vac) depenent dels models. Es poden muntar individualment o en grups a pressió de fins a 4 bombes comunicades per funcionar en mode Master-Slave i alternancia d'operació. S'instalen sobre el motor mitjançant adaptadors.

Els aparells VSD1D són capaços de controlar dues bombes. La gamma VSD1DM s'alimenta amb tensió monofàsica (1ph-1ph o 1ph-3ph) i controla les dues bombes a velocitat variable. Els VSD1DTT són controladors 3ph - 3ph amb un sol variador per la bomba principal i un relé de potencia per la bomba auxiliar, ambdues bombes van alternant la seva funció de bomba principal/auxiliar. Aquests aparells s’instal·len muralment.

 

Informació addicional: