Gamma VDROO

Bomba centrífuga multi-etapa d'alta eficiència fabricada en acer inoxidable. Disposem del rang més ampli del mercat.

 

Característiques:

La nova gamma VDROO és un tipus de bomba centrífuga vertical multi-etapa d'alta eficiència, no auto-aspirant, amb motor elèctric estàndard. L'eix de sortida del motor connecta directament amb l'eix de la bomba a través d'un acoblament. Els cilindre resistent a la pressió i els components de pas de flux estan fixats entre el capçal de la bomba i l'entrada i sortida de la secció amb cargols d'ancoratge. L'entrada i sortida es troben a la part inferior de la bomba en el mateix pla. Aquest tipus de bomba pot anar equipada amb un protector intel·ligent per prevenir-lo eficaçment del funcionament en sec, del desfasament i de sobrecàrrega.

Aplicacions:

Les bombes VDROO són un tipus multifuncional de producte. Poden ser utilitzades des de conduir l'aigua de l'aixeta fins a impulsar diferents líquids industrials a diferent temperatura, cabal i pressió. La serie VF és aplicable per transportar líquids no corrosius, mentre que la VX i VN  és adequada per a líquids lleugerament corrosius.

  • Subministrament d'aigua: Filtre d'aigua i transport en obres públiques, adduccions, impuls en edificis de gran alçada.

  • Impulsió industrial: sistemes de procés, sistemes de neteja, sistemes de rentat d'alta pressió, sistemes d'extinció d'incendis.

  • Transport de líquid industrial: refrigeració sistemes d'aire condicionat, màquines eina, àcids i àlcalis.

  • Tractament de l'aigua: sistema de filtració, sistema d'osmosi inversa, sistema de destil·lació, separador, piscina.

  • Reg: reg agrícola, reg per aspersió, reg per degoteig.

Informació addicional: