Equips de pressió XBOOST

Equips a pressió

 

Característiques:

Equips de pressió amb control de velocitat variable per PID, compostos per un quadre de control de velocitat variable d’última tecnologia i de dos a quatre bombes treballant en paral·lel. L’ajustament és automàtic per complir el requisit de subministrament d'aigua amb pressió constant i flux continu. La pressió de la instal·lació es manté constant i tot el sistema de subministrament d’aigua es realitza amb una alta eficiència i estalvi d’energia. Dels tipus d’abastament d’aigua, el més eficient és per variació de freqüència que ajusta automàticament la velocitat de rotació de les bombes; a diferència dels equips amb acumulació o hidropneumàtics on les bombes inicien o paren sense treball proporcional a la demanda del sistema. XBOOST és la millor manera de mantenir la pressió constant de la instal·lació i és molt fàcil d’operar i programar. Hi ha disponibles molts altres requisits quant a materials, tipus de connexió, accessoris i funcions especials.

Aplicacions:

  • Subministrament d'aigua per a edificis residencials i públics

  • Reg de jardins

  • Subministrament d'aigua per a usos industrials

  • Altres aplicacions a pressió

Additional information: