TDROO

0

TDROO Bombas de circulació vertical i en línia.

Característiques:

  • Les bombes centrífugues de tipus TDROO són ​​d'execució mono-etapa i en línia, equipades amb un motor estàndard i tancament mecànic. Comparades amb altres bombes d'estructura similar, les possibles impureses de el líquid no ofereixen afectacions.

  • La bomba està dissenyada per a un fàcil desmuntatge sense necessitat de desarmar les canonades.

  • El tancament mecànic per a la TF, TX200 i altres sèries superiors és cartutx. No cal desmuntar el motor quan es vol fer manteniment de el tancament mecànic.

Aplicacions:

  • El líquid bombejat ha de ser net, no corrosiu, no inflamable i no explosiu i sense contingut de sòlids en suspensió ni fibres que puguin danyar el cos hidràulic.
    Requisits de el líquid en documentació tècnica. Els canvis substancials de viscositat o densitat de el líquid modifiquen les corbes de funcionament i s'incrementa l'energia consumida.

  • Temperatura de el líquid: -15ºC -110ºC

  • Pressió màxima model normal: PN 12 bar

  • Pressió màxima model especial: PN 16 bar.

Més informació: