Perfil de l'empresa

Be pumping partners. Els desafiaments globals de l’aigua requereixen de l’excel·lència de tecnologies de bombatge i una estreta cooperació entre els dissenyadors de bombes, fabricants i enginyers de bombes

Per tal de satisfer millor les necessitats i els requisits dels clients, la nostra companyia està en un procés d’expansió de les seves operacions a tot el món. De fet, ja hem proporcionat durant un llarg període de temps els nostres serveis en més de 70 països.

Hydroo ha posat en marxa una àmplia gamma de solucions de bombament per a moltes aplicacions com serveis de construcció, indústria, reg i processos industrials. Els nostres clients han descobert el millor funcionament en equips de pressurització, en equips contra incendis, en el bombament d’aigües subterrànies, en sistemes HVAC, en sistemes de drenatge i de gestió de les aigües residuals, en serveis públics, en la dessalinització i en integracions per a OEM.

Tenim un gran potencial industrial amb una producció de més de mig milió d’unitats a l’any. A la nostra organització dissenyem eficientment bombes centrífugues, mitjançant les millors eines: CFD, CAD i FEA. També ens sentim orgullosos de mostrar les nostres instal·lacions industrials on dissenyem i produïm els nostres propis motlles i matrius. Disposem d’una integració vertical de tots els processos de fabricació que ens aporten més valor com la fosa, el mecanitzat, els tests d’equilibri estàtic i dinàmic o els tests de funcionament elèctric i hidràulic.

Codi de Conducta d’Hydroo

Hydroo ha aprovat el codi de conducta pel qual regula la política de compliance i els principis de governança

El compromís de tot l’equip Hydroo amb l’ètica i la legislació en la relació amb terceres parts ha estat compilat en un document públic de principis. El document ha estat treballat amb tot l’equip Hydroo i el seu desplegament ha estat iniciat amb un comitè que vetllarà pel seu compliment i enfortiment en la cultura empresarial de l’empresa.

Codi de conducta d'Hydroo

Informació addicional