Principals fites de l’arrencada del 2019

08/01/2019

Augment de la capacitat productiva, més projectes de producte i major creixement

En haver finalitzat un any de gran creixement de fins al 50%, la planta productiva de Palol de Revardit s’ha redimensionat per a assolir un creixement semblant pel 2019 i 2020. Addicionalment, s’està treballant per construir un tercer banc d’assaig fins a 800 m3/h i es preveu la seva inauguració al mes de juny d’enguany. Per recolzar el creixement, l’equip de RiD ha iniciat un nou projecte per millorar l’eficiència i el disseny mecànic d’una nova serie de productes que posicionarà Hydroo com un dels fabricants d’equips de bombament més importants del mercat en el proper bienni.  Hydroo ha assolit la consolidació d’un volum d'inversió en RiD de prop del 10% de la seva facturació.