Noves regulacions ErP/EuP

12/02/2015

Hydroo amb les noves regulacions en termes de motor i eficiències de bombes.

Hydroo ha actualitzat els seus productes d'acord amb la legislació de EuP/ErP per incrementar els estalvis d'energia. Els estalvis d'energia garanteixen la protecció del medi ambient, degut a la reducció de l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle. Junt amb la millora de les energies renovables i les seves tecnologies, Europa hi contribuirà aconseguint reptes com aquests.

Hydroo està compromesa amb la política d'estalvi d'energia, mitjançant dos programes principals: el pla d'actualització per l'eficiència de les bombes (MEI) i el d'introducció dels motors millorats a través del programa d'eficiència (IE2-IE3). Gràcies al nostre centre de R+D a Europa i al Departament d'Enginyeria a la nostra seu a Hangzhou, estarem preparats pel futur programa d'extensió de producte.

Hydroo està aplicant el reglament EuP/ERP des de principis de 2015; per exemple, el valor MEI ara es a 0,4; els valors de Hydroo per a bombes CDLF són més de 0,5 en tots els models i ara ja podem oferir MEI> 0,7 en 8 de les 15 sèries existents.