iWater 2018, Barcelona

19/11/2018

Participació en la trobada de referencia sobre les tecnologies del cicle de l’aigua

Prinze, empresa distribuïdora d’Hydroo ha estat l’encarregat de visualitzar les propostes més avançades d’Hydroo en matèria de bombament en el marc de la Fira iWater.  Amb el suport del Catalan Water Partnership, s’ha pogut visualitzar a Barcelona el potencial de les empreses locals com a proveïdores de tecnologies avançades per la gestió del cicle de l’aigua. Hydroo ha presentat, en el marc de “Iwater stories” la nova serie VDROO que ha estat la més rellevant proposta de bombament de l’event, a càrrec de Pere Guinart, enginyer industrial del Departament d’Enginyeria d’Aplicacions.