Projectes clau en mà en aplicacions de drenatge i aigües residuals.

30/06/2023

Bombes d'alta eficiència WDROO instal·lades en solucions a mida.

La sèrie de bombes WDROO té una àmplia gamma de solucions amb els nostres dissenys especials d'impulsors: canal, triturador i vòrtex. Les gammes WF, WG, WV proporcionen un funcionament de bombeig eficient i fiable en aplicacions de drenatge i aigües residuals i les sèries WUP i WRAINOX són la millor solució per al drenatge en sistemes de gestió d'aigües pluvials o control d'inundacions i fonts ornamentals. Hi ha moltes configuracions disponibles en termes de materials, impulsors, tanques mecàniques i opcions d'instal·lació entre moltes altres possibilitats.

La nostra experiència en el camp ens permet treballar en el dimensionament hidràulic òptim no només de la bomba sinó de tot el sistema incloent canonades, vàlvules i col·lectors. A més, podem instal·lar el control adequat des d'un simple interruptor de flotador fins a un control complex per accionar les bombes mitjançant sensors i manòmetres, fins i tot utilitzant comunicacions SCADA.

Apliquem tota aquesta formació i coneixements per oferir projectes clau en mà per a aplicacions específiques i exigents tant en entorns residencials com industrials.