Llançament de la nova gamma de bombes per aigües residuals

07/07/2020

La gamma WDROO s’amplia amb noves solucions que inclouen les sèries WG, WV i WFS

Presentem la nova gamma WDROO amb més models i millors solucions pel bombament professional d’aigües residuals i drenatge. L’ampliació de gamma inclou millores en els rendiments dels models i una nova sèrie de bombes amb impulsor vòrtex fins 65 m3/h, així com l’ampliació de la gamma de bombes amb rodet triturador fins a 11 kW de potència nominal. En quant a accessoris es presenten les solucions per instal·lacions fixes amb sistema automàtic d’acoblament i les mòbils amb colze embridat i colze amb connexió per tub flexible. La sèrie WF assoleix un rang de solucions fins a 1.100 m3/h i 60 m, DN300 i potències nominals fins a 75 kW. Les bombes estan fabricades de sèrie amb doble tanca mecànica de carbur de silici i poden portar sensors de temperatura i humitat. Sota demanda es poden demanar models totalment fabricats en inoxidable, amb mesclador (WFS) i amb camisa de refrigeració per a treball en càmera seca.