HYDROO present a Pollutec 2019 al Marroc

21/10/2019

Continuat suport al creixement en el mercat marroquí

Esperem rebre els nostres clients en el nostre estand F34/3 de la Fira Internacional deCasablanca. Del 30 d’octubre al 2 de novembre, presentarem la nostra proposta de valor als nostres clients marroquins, enginyers de bombes, usuaris de bombes i empreses EPC. Es destacaran les nostres bombes eficients, el nostre servei i el nostre equip al Marroc per oferir les millors solucions de bombament per a reg, instal·lacions solars, subministrament d’aigua dels edificis, gestió d’aigües residuals i aplicacions industrials i de dessalació.