Bombes WF per a nous projectes de referència.

07/05/2024

Bombes preparades per ser enviades a diferents destinacions d'Europa i del nord d'Àfrica.

WF és una àmplia, robusta i adaptable gamma de bombes per al trasllat d'aigües residuals en plantes de tractament d'aigua de mida petita, mitjana i gran en solucions residencials, industrials i municipals. La gamma pot assolir cables de fins a 1.000 m3/h i 50 m de desnivell, amb una potència del motor de fins a 160 kW. Les bombes WF tenen impulsors semioberts tipus vòrtex, simples, dobles i de paletes múltiples. Una correcta selecció de la bomba permet la manipulació de partícules sòlides, fangs, aigües brutes, drenatge d'aigües pluvials, aigües grises i efluents d'aigües residuals. WF té 4 sistemes d'instal·lació principals: colze amb brida, connexió per a mànega flexible, suports per a la instal·lació en cambra seca i sistema de suport d'elevació automàtic. Podem oferir solucions personalitzades com diferents tanques mecàniques, materials de construcció i recobriments per a aplicacions especials.