Bombes normalitzades d'acer inoxidable NS

10/03/2023

Bombes eficaces i fiables per al subministrament d'aigua i serveis industrials generals.

Part hidràulica totalment fabricada en acer inoxidable estampat AISI304 o AISI316, la nostra gamma NS és una solució convenient com a bomba normalitzada amb configuració d’acoblament rígid. Podem oferir solucions personalitzades instal·lant diferents tanques mecàniques, juntes tòriques, fins i tot característiques especials del motor per satisfer requisits tècnics específics. Els procediments de soldadura de precisió i l'equilibri de les peces giratòries proporcionen alts estàndards de qualitat i robustesa. Finalment, tenir la configuració segons les normes EN733 fa que els articles NS siguin la millor opció a tenir en compte en les substitucions.