Informació addicional

SZ

Bomba centrífuga monoetapa de plàstic Fluorine SZ

 

Característiques:

  • La bomba SZ té un impulsor, succió axial i descàrrega radial.

  • Estructura simple, l'eix està connectat directament amb l'impulsor.

  • Fàcil per a treballs de canonades, l'entrada i la sortida estan connectades amb brides estàndards.

  • Les parts en contacte amb el fluid estan fetes de F26 o de F46 i els accessoris d'acer inoxidable HT200.

Aplicacions:

  • Qualsevol concentració d'algun àcid, alcalí, solucions salines, oxidants forts, dissolvents orgànics, etc. Medis mitjanament corrosius.

  • Gasolina, químics, pesticides, àcids de neteja, tints, fabricació de paper, galvanització, etc.