CDLK-CDLKF

Bombes centrífugues multi-etapa d'immersió CDLK-CDLKF

 

Característiques:

Les CDLK/CDLKF són bombes centrífugues multi-etapa no auto-aspirants instal·lades amb un motor estàndard. L'eix del motor està connectat directament amb l'eix de la bomba a través d'un acoblament. D'acord amb els requisits, la bomba pot ser equipada amb un protector intel·ligent que la privarà de la rotació en sec, desfasament, sobrecàrrega, etc. Per tal de complir amb el requisit de la profunditat d'instal·lació del dipòsit d'aigua o recipient, és possible instal·lar una cavitat per canviar la longitud de la bomba. Les longituds per diferents nombres d'etapa es poden veure a la taula de dimensions i pes i a la taula de productes.

Aplicacions:

  • La CDLK/CDLK és utilitzada per transportar líquid refrigerant, lubricant i aigua condensada de màquines-eina, sistemes de neteja industrial o altres casos que és adequada l'aplicació d'una bomba submergible. És aplicable a vàries temperatures, cabal i pressions. La CDLKF és aplicable a líquids poc corrosius.

  • Concretament, és aplicable a torns, rectificadores, centres de processament, dispositius de refrigeració, equips de neteja industrial, sistema de filtrat, etc.